Samen met u creëren we waarde in de zorg

Samen met u creëren we waarde in de zorg

‘Elkaar versterken door verbeteringen verder door te ontwikkelen’

Nicolette List-Kornaat, directeur Wolk Academie

Nieuwsbericht 8 oktober 2021:

Vandaag hebben we in Oosterwolde gelukkig weer onze farmaceutische kennis mogen delen met Farmaciestudenten uit Groningen in het kader van het vak Apotheek en Organisatie. Naast de ondernemende apotheker Twan Jansen was er ook een presentatie van de kwaliteitsverantwoordelijke apotheker Saskia van Goor van SPITS Oosterwolde. Na een aantal mooie discussievragen volgde er een rondleiding in kleinere groepen om de farmaceutische processen van dichtbij te kunnen zien en te bespreken met een van de betrokken apothekers.
Na een gezellige lunch vertrok de groep samen met hun docent Edgard Weening weer naar Groningen. tot gauw!

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 13 augustus 2021:

In juni deed Ellen van Loon een oproep aan openbaar apothekers om een vragenlijst omtrent de receptcontrole in apotheken in te vullen. Hoe geven apothekers in den lande invulling aan de eindcontrole? En wat is hun visie hierop? Ruim 400 apothekers gaven gehoor aan de oproep en vulden de vragenlijst in. Een prachtige respons, die de relevantie van dit onderwerp voor de beroepsgroep onderstreept. De resultaten worden op dit moment verwerkt.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 30 juni 2021:

Met dank aan onze stagiaires was er weer een een mooie invulling van het Wolk Academie Minisymposium. We zijn meegenomen in de implementatie van beeldbellen in Apotheek De Drie Stellingen door sharon stoffers voor haar PO-stage Farmacie. En door Rick Janssen zijn wij geïnformeerd over zijn onderzoek naar preventieve maatregelen gericht op ziekteverzuim bij SPITS Oosterwolde in het kader van zijn afstudeeropdracht HRM aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 25 juni 2021:

Deze week in het Pharmaceutisch Weekblad het artikel van Maarten Lambert over zijn stageonderzoek in Apotheek De Drie Stellingen. Het artikel is een eerste aanzet om tot onderbouwde criteria te komen om de eindcontrole in openbare apotheken anders vorm te geven. link naar publicatie

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 17 juni 2021:

Afgelopen week heeft Jeanine Latour tijdens de lunchlezing, georganiseerd door G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studenten Farmacie meegenomen in de zes stappen van de ‘Veilige Principes in de medicatieketen’. Ook heeft zij hen daarbij inzage gegeven op welke manier zij, als apotheker bij UPLUS B.V. , samen met openbare apothekers in de regio daar invulling aan geven.
Uit de evaluatie blijkt dat de studenten zich bewust zijn geworden van complexiteit van de medicatievoorziening aan zorginstellingen.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 18 mei 2021:

Vandaag was het #PRISMA symposium met als thema ‘Digitaal naar betere zorg’. Een inspirerende middag vol farmaceutisch praktijkonderzoek.
Maarten L. presenteerde in de subsessie ‘Innovatieve zorg’ de resultaten van zijn stage praktijkonderzoek bij Apotheek De Drie Stellingen. Een waardevol project wat ons weer een stapje dichterbij brengt bij een veilige doch slimmere eindcontrole in apotheken.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 23 april 2021:

Vandaag alweer een waardevol mini-symposium van Wolk Academie gehad, met als eerste een interessante presentatie van Lennart Grit over zijn PO-stage over de optimale samenstelling van een medicatierol voor de klanten van SPITS Oosterwolde.
Vervolgens heeft Nick Bosscher van Thunderbyte.AI ons meegenomen in de wondere wereld van de AI.
Onze conclusie, samen met AI kunnen we veel nieuwe waarde creëren in de farmaceutische zorg!

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 16 maart 2021:

Een leuk digitaal welkomstgesprek gehad met Lennart Grit, masterstudent Farmacie RUG, die via ons bij Apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde praktijkonderzoek gaat doen naar ‘optimaal gebruik van de medicatierol’.
We wensen hem een mooie onderzoeksperiode toe, en samen met Apotheek De Drie Stellingen en SPITS Oosterwolde zijn we heel benieuwd naar zijn aanbevelingen.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 3 maart 2021:

Ondanks alle Corona-maatregelen is het Marieke Fokkens goed gelukt om haar praktijkonderzoek te kunnen doen bij SPITS Oosterwolde.

“Het antwoord op de vraag ‘Hoe spoed is de spoedrol?’ is belangrijk om de werkprocessen bij hun klanten en bij SPITS Oosterwolde efficiënt en zorgvuldig op elkaar te laten aansluiten “, aldus Edwin Frenay van ’t Veen MBA

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 19 oktober 2020:

Trots op een prachtige afsluiting vandaag door de presentaties van de stagiaires op het eerste WolkWebinar. Mayon Jousma heeft onderzoek gedaan naar deprescribing met behulp van adviezen over voeding en beweging in samenwerking met de Pharmium Apotheek B.V. , ZuidOostZorg en UPLUS B.V.
Vervolgens heeft Mark van der Slijk zijn resultaten en vervolgadviezen gegeven over de impact van leveringsproblemen voor SPITS Oosterwolde en hun klanten.
Maarten Lambert heeft bij Apotheek De Drie Stellingen een analyse gemaakt over de interventies bij receptcontrole. Een mooi startpunt voor vervolgonderzoek.
Dank jullie wel!.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 17 september 2020:

Welkom G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” bij Wolk Academie.
Vandaag hebben we samen met Lotte Hulskotte en Floris Hofman , namens het PS-bestuur, een start gemaakt met een vernieuwde samenwerking voor de komende jaren.
Uiteraard met onze partner SPITS Oosterwolde
We bouwen samen aan de waardevolle invulling van de #farmacie #samenwaardecreëren

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Wolk Academie

Laten we kijken of we samen waarde kunnen creëren

Contactformulier