Samen met u creëren we waarde in de zorg

Samen met u creëren we waarde in de zorg

‘Elkaar versterken door verbeteringen verder door te ontwikkelen’

Nicolette List-Kornaat, directeur Wolk Academie

Nieuwsbericht Mei 2023

👍 “Cumulus: farmaceutisch scholing voor apothekersassistenten 2023” is onlangs door KABIZ (Kwaliteitregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg) geaccrediteerd met 5 punten.

👉 Door de kunstmatige intelligentie van Cumulus ontvangt elke deelnemer scholing op het eigen niveau, en dus niet allemaal exact dezelfde scholing.

💪 Door elke week een paar minuten aandacht te geven aan de scholing op je eigen niveau stapel je zo aan kennis en aan nascholingspunten.

✍ Heb je interesse in deze nieuwe manier van scholing voor apothekersassistenten in de openbare of ziekenhuisapotheek: vraag dan een demonstratie aan via cumulus@wolkacademie.nl

Apotheker Marleen de Vries

Nieuwsbericht Mei 2023

Gerco Wiebing, Msc-student Farmacie aan de RUG, presenteerde vandaag op ons mini-symposium de resultaten van zijn onderzoek naar “Risicovolle stoffen in de medicatierol” dat hij gedaan heeft bij SPITS Oosterwolde.
Gerco heeft onderzocht welke geneesmiddelen met risicovolle stoffen ook los verpakt mogen worden, zonder dat deze blootstelling ervan een extra risico is voor de medewerkers van SPITS en/of de medewerkers in de (thuis)zorg. “Los verpakken” betekent dat het uit de originele blisterverpakking mag worden gehaald. Op basis van de Risico instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS) heeft Gerco een advies gegeven aan SPITS voor een nieuwe flow-chart gemaakt voor de assortimentsopname bij risicovolle stoffen.

Vervolgens heeft onze collega Ellen Van Loon ons meegenomen in haar project Jaargesprekken. In dit 2 jaar durende implementatieproject gaat Ellen samen met haar collega’s van Apotheek De Drie Stellingen en Pharmium Apotheek B.V. apotheek patiënten uitnodigen voor een jaargesprek. De focus in het jaargesprek ligt op het bespreken van de ervaringen met medicijngebruik en het oplossen van praktische problemen om de therapietrouw te bevorderen. Dit project is een van de vier STIP Proeftuinen Therapietrouw die hiervoor subsidie ontvangen van ZonMw.

Apotheker Marleen de Vries

Nieuwsbericht April 2023

Stimulerend, verbindend en flexibel nascholen voor alle medewerkers in de farmaceutische keten, dat is de het doel van onze scholingsapplicatie Cumulus. Om zo gezamenlijk farmaceutisch kennis te kunnen stapelen.
 
Ook MediGoed, de regionale TOP-instellingsapotheek uit Brummen is onlangs gestart met deze manier van nascholing voor hun apothekersassistenten.
“De gebruikersvriendelijke wijze van nascholen en de mogelijkheid om zowel farmaceutisch-inhoudelijk en gericht op werkprocessen te scholen was voor ons de belangrijkste reden om te starten met Cumulus”, aldus Hélène Daemen, apotheker bij MediGoed.

“Met al onze zorginstellingen hebben we algemene en specifieke werkafspraken om de farmaceutisch zorg zo goed mogelijk te organiseren. Cumulus geeft ons de mogelijkheid om al deze specifieke werkafspraken optimaal te borgen bij onze medewerkers.” volgens Hélène.
 
“Dat Cumulus door middel van kunstmatige intelligentie scholing aan kan bieden op het niveau/behoefte van de medewerker is motiverend. De eerste indruk van mij is dat ik op deze manier laagdrempelig kan oefenen om mijn kennis te vergroten “ aldus Esra Icoz-Erkucuk, apothekersassistente en docent Cumulus bij MediGoed.

Apotheker Marleen de Vries

Nieuwsbericht Maart 2023

Afgelopen week zijn alle apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek van Medisch Centrum Leeuwarden gestart met Cumulus, hetgeen uiteraard een feestelijk moment is. Drie maanden eerder was er al gestart met een pilot om te onderzoeken welk gemiddeld rapportcijfer aan deze nieuwe farmaceutische nascholingsapplicatie gegeven wordt door de medewerkers, en op basis hiervan is besloten Cumulus verder uit te rollen in de ziekenhuis apotheek.

Uit de pilot bleek volgens Sijke Looijenga, farmaceutisch consulent i.o., dat Cumulus een prettige en leerzame manier van scholing is, met een duidelijke uitleg bij de vragen en waar je per week maar een korte tijdsinvestering voor hoeft te maken.. Daarnaast zien Petra Kalsbeek, teammanager en Annette van Ojik, ziekenhuisapotheker, veel mogelijkheden om via Cumulus de kennis over hun eigen werkprocessen, zoals EPIC, Medimo, FarmedRX beter te kunnen borgen bij huidige en toekomstige medewerkers.

De belangrijkste reden om te starten met Cumulus was volgens Annette en Petra dat Cumulus een vernieuwende en meer prikkelende manier van scholing op maat is (in aanvulling op de referaten van de ziekenhuisapothekers). Het sluit goed aan op de werkzaamheden in een ziekenhuisapotheek, en doordat je zelf vragen kunt plaatsen is het beter aansluitend op de werkzaamheden in de ziekenhuisapotheek van specifiek het MCL. Daarnaast houdt Cumulus rekening met het kennisniveau van de individuele apothekersassistent. 

Apotheker Marleen de Vries

Nieuwsbericht Maart 2023

“Ruim 40 masterstudenten farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen zijn samen met hun docent Edgard Weening op bezoek geweest bij Wolk Academie. Tijdens deze dag is de nieuwe manier van nascholing in de farmaceutische keten met Cumulus besproken.
 
Twan Jansen heeft de studenten kennis laten maken met Farmakander en de Greendeal duurzame zorg.
Uiteraard was er een uitgebreide rondleiding om het productieproces van SPITS Oosterwolde van dichtbij te kunnen zien. Saskia van Goor gaf een presentatie over het proces en de richtlijnen van de GDS-norm.

Het middagprogramma begon met een presentatie over farmaceutische zorg aan WLZ-zorginstellingen. Deze presentatie werd verzorgd door Lieke Yallop-Verouden van UPLUS B.V. De dag werd afgesloten door Gertjan Vaessen en Robert van der Linden van Phaitality over de mogelijkheden van AI in de farmacie. Uiteraard is daar ook de chatGPT onder de aandacht geweest. Interessant is preventie met behulp van wearables 
 
Dank aan alle Farmakander-collega’s en studenten voor hun inbreng deze dag.

Apotheker Marleen de Vries

Nieuwsbericht Januari 2023

“Toen ik artikel over Cumulus in het Pharmaceutisch Weekblad las was ik direct geïnteresseerd omdat ik benieuwd was hoe de kunstmatige intelligentie kan helpen om onze apothekersassistenten optimaal te kunnen nascholen.”, aldus Yvonne Nortier van Apotheek Bergschenhoek in Bergschenhoek. 
 
Inmiddels zijn alle medewerkers gestart met Cumulus en heeft Yvonne Nortier ook al een aantal vragen toegevoegd over de eigen werkprocessen van haar apotheek aan Cumulus. Zoals bijvoorbeeld “Hoe ga je om met UA-middelen wanneer een klant niet op ons cluster ingeschreven staat?” en “Wie is de vertrouwenspersoon van de apotheek?”.

Yvonne Nortier is “enthousiast over Cumulus omdat de medewerkers nu wekelijks bijscholen, ze hoeven niet in de avonduren na een dag werken in een muf zaaltje te proberen hun ogen open te houden en vervolgens schouderophalend de volgende dag te vertellen : niks nieuws geleerd.”

Apotheker Marleen de Vries

Nieuwsbericht December 2022:

Op het UPLUS B.V. event afgelopen week hebben we onze dynamische scholingsapplicatie Cumulus gepresenteerd voor apothekersassistenten en zorgmedewerkers.

Cumulus is stimulerend, verbindend, flexibel, geeft inzicht en werkt zo aan kennisstapeling. Max van den Bosch heeft voor zijn studie Commerciële Economie enkele maanden stagegelopen bij Wolk Academie en heeft deze ‘One Pager’ ontwikkeld. Dit blijkt een mooi vertrekpunt te zijn om over de scholing van de toekomst in gesprek te gaan.

De software voor deze AI-gestuurde scholingsapplicatie is ontwikkeld mede dankzij de Versneller Innovatie Ambitie 2021 (VIA) subsidie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Nieuwsbericht November 2022:

Alphega Apotheek De Dorpsacker in Westeren, en Alphega Pharmacie Apotheek de Dokkumer Wâlden in Damwoude zijn afgelopen maand gestart met de farmaceutische scholingsapplicatie Cumulus.

May Rozendal, apotheker -eigenaar van de Dokkumer Wâlden, heeft voor Cumulus gekozen om “scholing op het niveau van de medewerker aan te kunnen bieden. Zodat een ieder zich in kleine stapjes steeds verder kan ontwikkelen. Afhankelijk van het kennisniveau over een bepaald onderwerp ontvangen ze namelijk passende vragen over dat specifieke onderwerp. Zo verwachten we een ieder gemotiveerd te houden om scholing te volgen”. 
 
May Rozendal verwacht dat medewerkers het prettig vinden om elke week een korte scholing te doen. “Goede vragen, zet je aan het denken” aldus een van de apothekersassistente van Apotheek de Dorpsacker. Het is voor apothekers en assistenten nog even wennen dat er bij meerkeuze vragen soms meerdere antwoorden goed zijn. Dit zien we ook terug in de feedback.
 
Volgens May Rozendal is de implementatie van Cumulus “soepel verlopen. We gaan nu Cumulus vullen met onze eigen werkafspraken, zowel farmaceutische processen als bijvoorbeeld afspraken over privacy. “

Apotheker Marleen de Vries

Nieuwsbericht November 2022:

De Alphega Farmacie apotheken Beursplein, De Schans, Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten Zuid van zijn onlangs gestart met onze farmaceutische scholingsapplicatie Cumulus.
 
Volgens Marleen de Vries apotheker van Alphega Apotheek Swifterbant is de implementatie van Cumulus “prettig en soepel verlopen. De website is overzichtelijk en intuïtief opgezet, en als ik toch nog vragen had was Nicolette List-Kornaat makkelijk te bereiken”.
 
Marleen is nu, samen met haar collega’s, vragen over de eigen werkprocessen aan Cumulus aan het toevoegen. Op deze manier krijgen assistentes naast vragen over ziektebeelden en bij behorende medicatie, ook vragen over hun eigen werkprocessen.
  
“We zijn gestart met Cumulus om op een laagdrempelige manier ons personeel bij te scholen. Het is erg fijn dat we ook onze werkafspraken uit bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek, of over de herhaalreceptuur kunnen borgen bij onze apothekers en assistenten. Nieuwe medewerkers kunnen we dan straks ook gedeeltelijk via Cumulus inwerken. In plaats van het moeten doornemen van droge werkinstructies kunnen de medewerkers op alternatieve wijze kennis nemen van onze procedures” aldus Marleen de Vries.
 
Ook assistentes zijn tevreden met de scholingsapp. “Als ik bepaalde vragen zie moet ik diep nadenken wat ik erover geleerd heb; wel een uitdaging. En fijn dat je daarna meteen het antwoord ziet met informatie” aldus een assistente.

Apotheker Marleen de Vries

Nieuwsbericht Juli 2022:

“TOOL BIEDT KENNIS OP MAAT
Kunstmatige intelligentie bepaalt niveau van scholing. “

In de apothekersrubriek van het Pharmaceutisch Weekblad 29/30 een heldere samenvatting over onze stichting en de AI-gestuurde scholingsapplicatie Cumulus, met dank aan Edwin Bos en Nicolette List-Kornaat.

Klik hier om het volledige artikel te lezen. 

Nieuwsbericht Juni 2022:

Wat een waardevolle presentaties vandaag op het derde Wolk Minisymposium van dit jaar. Hiltje van der Molen presenteerde haar onderzoek over in-proces controles en best practices rondom de eindcontrole in openbare apotheken. Hester Evering vertelde over haar verkenning voor de implementatie van het combiconsult. Innovatieve kansen voor openbaar apothekers om hun waarde te laten zien! Met dank aan alle apothekers die bijgedragen hebben aan de resultaten van deze toekomstige apothekers.

Nieuwsbericht Mei 2022:

Vacature: Productspecialist

Wolk Academie zoekt een productspecialist (32 – 36 uur per week) die de organisatie kan ondersteunen bij de service, verkoop en marktbewerkeing van verschillende producten. Klik snel verder voor meer informatie en om te solliciteren.

Nieuwsbericht April 2022:

Vrijdag 22 was alweer het 2e Wolk minisymposium van dit jaar. Remco Prins heeft in zijn stageonderzoek bij SPITS Oosterwolde gekeken naar hoe optimaal de medicijnrol gebruikt wordt. Wat is er nog veel potentie om de medicijnrol beter in te zetten!

Hillian Fan heeft in Apotheek De Drie Stellingen onderzocht hoe patiënten nu het liefst geïnformeerd willen worden over de diensten vanuit de apotheek. Ook dit leverde mooie inzichten voor de praktijk op!

Binnenkort zijn hun opbrengsten op de website van Wolk Academie terug te vinden!

Nieuwsbericht februari 2022:

Mede namens SPITS Oosterwolde, UPLUS B.V., WeFitter en Apotheek de Drie Stellingen uit Oosterwolde feliciteren wij G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”​ met hun 28-ste lustrum en wensen wij hen een goed Wetenschappelijk Symposium toe, ​een lekker sportieve buitendag in de sneeuw, en uiteraard een inspirerende theatervoorstelling “Apotheek De Drie Stellingen presents The Alchemist”. En kunnen we ons nog verheugen op het bijbehorende Gala van jullie dromen!

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht januari 2022:

“Medicatierollen in de klinische zorg, ver van mijn bed of een goede mogelijkheid?” was de titel van de interessante presentatie van Daphne Janssenen Stephanie Korver op het Minisymposium van Wolk Academie. Welke kritische factoren zijn er te benoemen vanuit de klinische zorg? Dit was een van de belangrijkste onderzoeksvragen waar zij antwoord op hebben gegeven. SPITS Alkmaar BV en SPITS Oosterwolde gaan vanuit dit onderzoek de weg verder verkennen hoe zij vanuit hun expertise de klinische zorg verder zou kunnen ondersteunen.

Vervolgens informeerde Ellen Van Loon ons over haar onderzoeksproject naar “Mentaliseren in de apotheek”. In Denemarken en Nederland zijn vanuit de Universiteit Kopenhagen, Rijksuniversiteit Groningen en het Nivel afgelopen periode apotheekteams getraind om op een andere manier met patiënten te communiceren waarbij er meer ruimte voor emoties mag zijn in de gesprekken, en daarbij geneesmiddelgerelateerde problemen meer zichtbaar worden. Wederom een vruchtbare bijeenkomst!

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht december 2021:

In Amersfoort vond de tweede Masterclass plaats die UPLUS voor haar partner-apotheken had georganiseerd met als thema Medicatiebeoordeling ontSTRIPt.

Los van het feit dat het prettig was elkaar weer fysiek te ontmoeten, werd het ook als positief ervaren om over bepaalde vakinhoudelijke zaken met betrekking tot de zorginstellingen met elkaar van gedachten te wisselen.

Al met al was het weer een leerzame en gezellige dag!

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 3 december 2021:

Gisteren was het 18-de Symposium van het Noorden met als thema “Hoe nu verder?” waarbij namens Wolk Academie Nicolette List-Kornaat gesproken heeft over de (na)scholing van de toekomst.
In haar presentatie heeft zij de deelnemers meegenomen in de ontwikkeling van onze eerst product Cumulus, de eerste AI-gestuurde scholingsapplicatie voor alle medewerkers in de farmaceutische keten.
Met Cumulus willen we de farmaceutische kennis stapelen in de gehele keten.
Doordat Cumulus AI-gestuurd is, is de scholing op maat, op het niveau van de deelnemer, dus extra motiverend. Daarnaast zijn er ook vragen beschikbaar op eigen, specifieke en/of lokale werkprocessen. Wil je meer informatie? Stuur een berichtje dan nemen we contact met je op.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 8 oktober 2021:

Vandaag hebben we in Oosterwolde gelukkig weer onze farmaceutische kennis mogen delen met Farmaciestudenten uit Groningen in het kader van het vak Apotheek en Organisatie. Naast de ondernemende apotheker Twan Jansen was er ook een presentatie van de kwaliteitsverantwoordelijke apotheker Saskia van Goor van SPITS Oosterwolde. Na een aantal mooie discussievragen volgde er een rondleiding in kleinere groepen om de farmaceutische processen van dichtbij te kunnen zien en te bespreken met een van de betrokken apothekers.
Na een gezellige lunch vertrok de groep samen met hun docent Edgard Weening weer naar Groningen. tot gauw!

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 13 augustus 2021:

In juni deed Ellen van Loon een oproep aan openbaar apothekers om een vragenlijst omtrent de receptcontrole in apotheken in te vullen. Hoe geven apothekers in den lande invulling aan de eindcontrole? En wat is hun visie hierop? Ruim 400 apothekers gaven gehoor aan de oproep en vulden de vragenlijst in. Een prachtige respons, die de relevantie van dit onderwerp voor de beroepsgroep onderstreept. De resultaten worden op dit moment verwerkt.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 30 juni 2021:

Met dank aan onze stagiaires was er weer een een mooie invulling van het Wolk Academie Minisymposium. We zijn meegenomen in de implementatie van beeldbellen in Apotheek De Drie Stellingen door sharon stoffers voor haar PO-stage Farmacie. En door Rick Janssen zijn wij geïnformeerd over zijn onderzoek naar preventieve maatregelen gericht op ziekteverzuim bij SPITS Oosterwolde in het kader van zijn afstudeeropdracht HRM aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 25 juni 2021:

Deze week in het Pharmaceutisch Weekblad het artikel van Maarten Lambert over zijn stageonderzoek in Apotheek De Drie Stellingen. Het artikel is een eerste aanzet om tot onderbouwde criteria te komen om de eindcontrole in openbare apotheken anders vorm te geven. 

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 17 juni 2021:

Afgelopen week heeft Jeanine Latour tijdens de lunchlezing, georganiseerd door G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studenten Farmacie meegenomen in de zes stappen van de ‘Veilige Principes in de medicatieketen’. Ook heeft zij hen daarbij inzage gegeven op welke manier zij, als apotheker bij UPLUS B.V. , samen met openbare apothekers in de regio daar invulling aan geven.
Uit de evaluatie blijkt dat de studenten zich bewust zijn geworden van complexiteit van de medicatievoorziening aan zorginstellingen.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 18 mei 2021:

Vandaag was het #PRISMA symposium met als thema ‘Digitaal naar betere zorg’. Een inspirerende middag vol farmaceutisch praktijkonderzoek.
Maarten L. presenteerde in de subsessie ‘Innovatieve zorg’ de resultaten van zijn stage praktijkonderzoek bij Apotheek De Drie Stellingen. Een waardevol project wat ons weer een stapje dichterbij brengt bij een veilige doch slimmere eindcontrole in apotheken.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 23 april 2021:

Vandaag alweer een waardevol mini-symposium van Wolk Academie gehad, met als eerste een interessante presentatie van Lennart Grit over zijn PO-stage over de optimale samenstelling van een medicatierol voor de klanten van SPITS Oosterwolde.
Vervolgens heeft Nick Bosscher van Thunderbyte.AI ons meegenomen in de wondere wereld van de AI.
Onze conclusie, samen met AI kunnen we veel nieuwe waarde creëren in de farmaceutische zorg!

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 16 maart 2021:

Een leuk digitaal welkomstgesprek gehad met Lennart Grit, masterstudent Farmacie RUG, die via ons bij Apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde praktijkonderzoek gaat doen naar ‘optimaal gebruik van de medicatierol’.
We wensen hem een mooie onderzoeksperiode toe, en samen met Apotheek De Drie Stellingen en SPITS Oosterwolde zijn we heel benieuwd naar zijn aanbevelingen.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 3 maart 2021:

Ondanks alle Corona-maatregelen is het Marieke Fokkens goed gelukt om haar praktijkonderzoek te kunnen doen bij SPITS Oosterwolde.

“Het antwoord op de vraag ‘Hoe spoed is de spoedrol?’ is belangrijk om de werkprocessen bij hun klanten en bij SPITS Oosterwolde efficiënt en zorgvuldig op elkaar te laten aansluiten “, aldus Edwin Frenay van ’t Veen MBA

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 19 oktober 2020:

Trots op een prachtige afsluiting vandaag door de presentaties van de stagiaires op het eerste WolkWebinar. Mayon Jousma heeft onderzoek gedaan naar deprescribing met behulp van adviezen over voeding en beweging in samenwerking met de Pharmium Apotheek B.V. , ZuidOostZorg en UPLUS B.V.
Vervolgens heeft Mark van der Slijk zijn resultaten en vervolgadviezen gegeven over de impact van leveringsproblemen voor SPITS Oosterwolde en hun klanten.
Maarten Lambert heeft bij Apotheek De Drie Stellingen een analyse gemaakt over de interventies bij receptcontrole. Een mooi startpunt voor vervolgonderzoek.
Dank jullie wel!.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Nieuwsbericht 17 september 2020:

Welkom G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” bij Wolk Academie.
Vandaag hebben we samen met Lotte Hulskotte en Floris Hofman , namens het PS-bestuur, een start gemaakt met een vernieuwde samenwerking voor de komende jaren.
Uiteraard met onze partner SPITS Oosterwolde
We bouwen samen aan de waardevolle invulling van de #farmacie #samenwaardecreëren

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Contactformulier

Meer weten over Wolk Academie of Cumulus? Of wil je meer informatie over beschikbare stages? Vul dan je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Contactformulier