Onderzoek

Wolk Academie richt zich op farmaceutisch onderzoek binnen de eerstelijnszorg en zorg in instellingen.

Onderzoek

Wolk Academie richt zich op farmaceutisch onderzoek binnen de eerstelijnszorg in zorginstellingen.

“Openbaar apotheker bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke kennis door betrokkenheid bij onderzoek”

Uit Opleidingsplan specialisme openbare farmacie , september 2015

Dataonderzoek

Wolk Academie richt zich op farmaceutisch onderzoek binnen de eerstelijnszorg en zorg in instellingen. Dit doen we onder meer via data-onderzoek in de cloud. We ontwikkelen de Wolk-databank. Deze databank bevat gepseudonimiseerde gegevens van medicatie die via medicatiezakjes is verstrekt.

Uniek aan de database is dat we onderscheid kunnen maken tussen verschillende typen zorg, zoals verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en thuiswonende ouderen. Met deze databank doen we kennis op rondom medicatiegebruik in medicijnzakjes. Deze kennis geven we terug aan de maatschappij. Niet alleen onze eigen waarnemingen zijn leidend, we gaan ook gebruik maken van kunstmatige intelligentie technologie.

Promotieonderzoek

Ellen werkt aan haar promotieonderzoek in samenwerking met de afdeling Farmacotherapie, Epidemiologie en Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op het herkennen van geneesmiddelgerelateerde problemen in de openbare farmacie.
Haar eerste publicatie werd in augustus 2020 geaccepteerd door het British Journal of Clinical Pharmacology. Hierin is landelijk in beeld gebracht hoeveel receptwijzigingen er plaats vinden in openbare apotheken. In ‘Huisarts en Wetenschap’ van februari 2021 werd dit artikel uitgelicht.
Huidig onderzoek richt zich op de receptcontrole in openbare apotheken en op onderwijs gericht op het herkennen van geneesmiddelgerelateerde problemen in patiëntcontact.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Farmaceutisch praktijkonderzoek

Hoe geven apothekers invulling aan de verplichte receptcontrole? Dit is te lezen in dit artikel in het Pharmaceutisch Weekblad van 4 maart 2022.Ellen van Loon zette een vragenlijstonderzoek uit onder Nederlandse apothekers. Conclusie: meestal wordt de receptcontrole nog traditioneel vormgegeven, maar er is draagvlak om het slimmer aan te pakken. Het artikel is een vervolg op dit stageonderzoek rondom de receptcontrole in Apotheek De Drie Stellingen.

Praktijkonderzoek studenten

Tijdens de master in de opleiding Farmacie doen studenten een kort praktijkonderzoek van 8 tot 9 weken. Wolk Academie faciliteert en begeleidt studenten bij deze onderzoeksstages die plaats vinden bij de Wolk participanten. Hieronder de artikelen die studenten schrijven ter afronding van het praktijkonderzoek.

Zorg

  2024 Inclusieve zorg: Hoe includeren we laaggeletterde patiënten en patiënten met een lage sociaaleconomische status binnen het jaargesprek?

  2021 Hoeveel spoed heeft de spoedrol?

  2020 Optimaal effect van longmedicatie

  2019 Begeleiding van laaggeletterden in de apotheek 

Instellingenfarmacie

  2022 Medicatiegebruik naast de MediRol

  2021 Optimale inzet van de Medicijnrol

  2020 Deprescribing: de invloed van leefstijl op geneesmiddelgebruik bij ouderen

  2020 Leveringsproblemen binnen Spits en de communicatie richting klanten

  2019 Optimale samenstelling werkvoorraden in zorginstellingen

  2019 Ter hand stellen aan zorginstelling

Praktijkvoering

  2024  The effect of the annual medication consultation on adherence and patients’ beliefs about medication among patients with chronic medication use.

  2024 Oxycodone Dominance and Chronic Use: A Comprehensive Analysis of
Opioid Trends in Friesland

  2022 Best practices in-procescontroles en eindcontrole in openbare apotheken

  2022 Hoe kan de apotheek de informatievoorziening voor haar patiënten verbeteren?

  2021 Implementatie van beeldbellen in Apotheek De Drie Stellingen

  2020 Efficiënte eindcontrole in de apotheek

  2020 Verschillen in processen m.b.t. de eindcontrole in Nederlandse apotheken

  2019 Hoog en laag risico recepten 

De ervaringen van de stagiaires zijn hier te vinden. Voor de huidige projecten voor de PO-stage’s neem contact op met Nicolette List-Kornaat.

Contactformulier

Meer weten over Wolk Academie of Cumulus? Of wil je meer informatie over beschikbare stages? Vul dan je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Contactformulier