Onderzoek

Wolk Academie richt zich op farmaceutisch onderzoek binnen de eerstelijnszorg en zorg in instellingen.

Onderzoek

Wolk Academie richt zich op farmaceutisch onderzoek binnen de eerstelijnszorg in zorginstellingen.

“Openbaar apotheker bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke kennis door betrokkenheid bij onderzoek”

Uit Opleidingsplan specialisme openbare farmacie , september 2015

Dataonderzoek

Wolk Academie richt zich op farmaceutisch onderzoek binnen de eerstelijnszorg en zorg in instellingen. Dit doen we onder meer via data-onderzoek in de cloud. We ontwikkelen de Wolk-databank. Deze databank bevat gepseudonimiseerde gegevens van medicatie die via medicatiezakjes is verstrekt.

Uniek aan de database is dat we onderscheid kunnen maken tussen verschillende typen zorg, zoals verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en thuiswonende ouderen. Met deze databank doen we kennis op rondom medicatiegebruik in medicijnzakjes. Deze kennis geven we terug aan de maatschappij. Niet alleen onze eigen waarnemingen zijn leidend, we gaan ook gebruik maken van kunstmatige intelligentie technologie.

Promotieonderzoek

Ellen werkt aan haar promotieonderzoek in samenwerking met de afdeling Farmacotherapie, Epidemiologie en Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op het herkennen van geneesmiddelgerelateerde problemen in de openbare farmacie.
Haar eerste publicatie (link publicatie) werd in augustus 2020 geaccepteerd door het British Journal of Clinical Pharmacology. Hierin is landelijk in beeld gebracht hoeveel receptwijzigingen er plaats vinden in openbare apotheken. In ‘Huisarts en Wetenschap’ van februari 2021 werd dit artikel uitgelicht.
Huidig onderzoek richt zich op de receptcontrole in openbare apotheken en op onderwijs gericht op het herkennen van geneesmiddelgerelateerde problemen in patiëntcontact.

Apotheker Ellen van Loon bij Wolk Academie

Receptcontrole

In het Pharmaceutisch Weekblad van 25 juni 2021 werd dit artikel (link publicatie) gepubliceerd met de resultaten van een stageonderzoek rondom de eindcontrole in Apotheek De Drie Stellingen.
Eind juni werd landelijk een vragenlijst onder apothekers uitgezet over hoe apothekers invulling geven aan de eindcontrole en wat de visie van apothekers hierop is. De resultaten worden dit najaar verwacht.

Wolk Academie

Laten we kijken of we samen waarde kunnen creëren

Contactformulier