Privacybeleid Wolk Academie 

 

Algemeen Privacy Statement

Deze website is van Stichting Wolk Academie, ingeschreven bij KvK onder nummer 80084761

Als u gebruik maakt van de website van Wolk Academie en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Wolk Academie kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. 

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Op deze website maakt Wolk Academie van:

  • Functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website, deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
  • Analytische cookies. Analytische cookies worden door Wolk Academie gebruikt om de website te optimaliseren, deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de Wolk Academie website, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die u zelf invult bij de formulieren en zaken over uw browser, besturingssysteem, land waarin u de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

  • navigatie door de website
  • invullen van formulieren

Wat doen we met uw gegevens?
Wolk Academie bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

  • verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
  • het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken

Wolk Academie bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wolk Academie streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Wolk Academie uw gegevens?
Wolk Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Inzicht in uw gegevens?
Op deze pagina kun u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens altijd aanpassen. U kunt ook inzicht krijgen in de gegevens die Wolk Academie over u heeft. Hiertoe kunt u een schriftelijk verzoek indien bij Wolk Academie. Op basis van de uitkomsten kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kunt u verzoeken om verwijdering of wissen van uw gegevens. Die gevallen zijn beschreven n artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar Stichting Wolk Academie, t.n.v. dataverzoek, Veengang 21, 8431 NJ Oosterwolde. We zullen dan binnen twee maanden uw verzoek behandelen.

Klachten
Heeft u klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door Wolk Academie? Dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.