De scholing van de toekomst is begonnen

Wolk Academie heeft een subsidie toegewezen gekregen voor de software ontwikkeling van de innovatieve scholingsapplicatie Cumulus. Dit project is door SNN en de Europese Unie met EFRO mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

Cumulus is een persoonlijke scholingsapplicatie met een hoog gebruiksgemak. Achter de eenvoudig te gebruiken tool gaat een geavanceerd artificial intelligence-systeem schuil. 

De Scholing van de toekomst in begonnen

Cumulus is een persoonlijke scholingsapplicatie met een hoog gebruiksgemak. Achter de eenvoudig te gebruiken tool gaat een geavanceerd artificial intelligence-systeem schuil. 

Cumulus introductievideo

Cumulus

Werken in de zorg betekent je leven lang ontwikkelen. Toenemende kwaliteitseisen, hoge werkdruk en arbeidskrapte vragen om efficiënte, flexibele scholing op maat. Cumulus is daar dé oplossing voor. Cumulus is een scholingsapplicatie die op deze ontwikkelingen anticipeert én daarbij makkelijk in gebruik is. 

Door wekelijks een korte vragenset in te vullen worden jouw medewerkers continue bijgeschoold met algemene farmaceutische kennis en lokale werkprocessen. Dit is voor iedereen op eigen kennisniveau. Door inzicht in de rapportages hebben jij en jouw medewerkers een overzicht van dit kennisniveau. 

Voor wie is Cumulus

De vragensets in Cumulus zijn gericht op medewerkers in verschillende organisaties in de farmaceutische keten zoals apothekersassistenten en medewerkers in zorginstellingen. 

Als apotheker zou je Cumulus daarnaast, ook samen met UPLUS, in kunnen zetten bij zorginstellingen waar jij farmaceutische zorg verleent. Op deze manier word je ontzorgd op het gebied van verzorgen van periodieke inhoudelijke bijscholingen.

Ontstaan Cumulus

Cumulus is ontstaan uit de ervaring van een aantal nascholingen over medicatieveiligheid die gegeven werden aan medewerkers van zorginstellingen. Na deze klassikale scholing kwam de pijnlijke conclusie:

 • De scholing was voor de één te moeilijk of te kort was en voor de ander te makkelijk of te lang;
 • De scholing was voor de één op het juiste tijdstip georganiseerd en voor de ander op een ongelukkig moment;
 • De scholing was voor de één dichtbij was en voor de ander te ver weg; 
 • De resultaat waren niet meetbaar voor het management;
 • Opgedane kennis was moeilijk toe te passen op de werkvloer. 

We trokken de conclusie ‘one size fits nobody’.

De kwaliteitseisen nemen toe, er is arbeidskrapte en hoge werkdruk. Daarnaast nemen vergrijzing en ontgroening toe. Dit vraagt om een flexibele, efficiënt toegepaste en op maat aangepaste scholing voor zorgmedewerkers. 

Met een digitale, op kunstmatige intelligentie gedreven, scholingsapplicatie zorgen we ervoor dat de kwaliteit op algemene kennis hoog blijft en dat er aandacht is voor lokale werkprocessen. 

Voordelen van Cumulus

Cumulus biedt meerdere voordelen:

 • Medewerkers in de farmaceutische zorg krijgen op een stimulerende manier scholing op algemene farmaceutische kennis aangeboden. 
 • Eigen werkprocessen en vraagstellingen kunnen in de applicatie worden geïntegreerd.
 • Iedere medewerker krijgt vragen op zijn/haar niveau.
 • Na het analyseren van de resultaten kan er scholing aangeboden worden die past bij het specifieke aandachtsgebied van de medewerker.
 • Medewerkers krijgen na iedere vraag het antwoord en aanvullende en verdiepende informatie aangeboden. 
 • Er kan snel worden ingesprongen op nieuwe kennis of nieuwe/gewijzigde werkinstructies.
 • Heel het jaar door wordt aandacht voor scholing wakker gehouden. 
 • Medewerkers krijgen inzicht in hun kennis op specifieke kennisgebieden. 
 • Als manager krijg je inzicht in de kennisniveaus van medewerkers op specifieke kennisgebieden, inclusief vooruitgang en tijd. 
 • De applicatie is zo ingesteld dat je altijd en overal ‘even’ naar een nieuwe vragenset kunt kijken. 

Hoe werkt Cumulus?

Medewerkers krijgen elke week een, eventueel verplichte, persoonlijke vragenset aangeboden. Doordat deze vragenlijst persoonlijk is, is het uitwisselen van antwoorden onmogelijk. Het invullen van deze vragenset kost enkele minuten.

Het is niet mogelijk om de vragenlijsten te bewaren en daardoor bijvoorbeeld maar een keer in de aantal weken Cumulus te gebruiken. Na enkele dagen vervalt de vragenset. De vragen zijn een combinatie van herhaling en vernieuwing, waardoor kennis continu opgefrist en actueel blijft. 

Cumulus is geen toets, maar een motiverend scholingsinstrument. Bij elke fout beantwoorde vraag wordt een tip gegeven, na een tweede poging wordt het antwoord toegelicht. Cumulus is niet bedoeld ter vervanging van reguliere scholing, waarbij het aanbod van kennis op een specifiek onderwerp uitgebreider kan zijn en/of praktische vaardigheden kunnen worden geschoold. Met Cumulus wordt aanwezige kennis herhaald en aangevuld, waarna gestuurd kan worden op gerichte scholing waar kennis onvoldoende is. 

Kennisvragen en inspiratievragen zijn in het beheer van Wolk Academie. Je kunt zelf procesvragen toevoegen. Hierbij kun je gebruik maken van in een databank met voorbeelden. 

Bij alle vragen, zowel je eigen vragen als die van Wolk Academie, dient een geldigheidsduur van de vraag ingevoerd te worden. Na verstrijken van de geldigheid dient de vraag gecontroleerd te worden op actualiteit om beschikbaar te blijven. 

Meer weten?

Wil je meer informatie over Cumulus of hoe jij dit kunt implementeren in jouw apotheek? Laat je gegevens dan hieronder achter en komen we graag met je in contact. 

Contactformulier